Pereiti į pagrindinį turinį

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO (AKL) NUSTATYMAS

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsniu, nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto. Pagal Atsparumo korupcijai lygio nustatymo klausimyną atliktą vertinimą, Kauno informacinių technologijų mokyklos atsparumo korupcijai lygis yra 7,6, pagal AKL vertinimo reikšmes lygis yra aukštas.

Norint palaikyti tinkamą ar gerinti AKL, mokykloje reikia plėtoti korupcijos švietimą ir politiką. Rekomendacijos, sekančiam AKL nustatymui:

  • Periodiškai atlikti darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateiktos informacijos analizę ir stebėseną;
  • Vadovus ir administracijos padalinių vadovus supažindinti su atliktos darbuotojų privačių interesų deklaracijų analizės ir stebėsenos rezultatais;
  • Darbuotojams tam tikru jo nustatytu periodiškumu organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, susijusius su interesų konfliktais ir informacija, kaip tokius konfliktus tinkamai valdyti;
  • Rengiant korupcijos prevencijos veiksmų planą atlikti korupcijos rizikos veiksnių analizę;
  • Korupcijos prevencijos veiksmų plane ir (ar) programoje bei jos įgyvendinimo priemonių plane (-uose) pateikti korupcijos rizikos veiksnių analizę, įvardinti korupcijos rizikos mažinimo priemones, nurodyti jų vykdytojus, įgyvendinimo terminus bei vertinimo kriterijus.

 

Atnaujinta: 2024 m. vasario 9 d.