Pereiti į pagrindinį turinį

Projekto numeris:

09.4.1-ESFA-V-734-02-0001

Projekto pradžia:

2018-05-31

Projekto pabaiga:

2022-05-31

Projekto koordinatorius:

Partneriai:

Nacionalinis egzaminų centras

Studijų kokybės vertinimo centras

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

Alytaus profesinio rengimo centras

Kauno informacinių technologijų mokykla

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno technikos profesinio mokymo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

Projekto uždaviniai:

  • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos
  • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą
  • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą
  • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną

Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas.

Projekto pagrindiniai rezultatai:

  • Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui
  • Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis
  • Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją
  • Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės

Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Erasmus+


Projekto numeris:

09.4.1-ESFA-V-734-02-0001

Projekto pradžia:

2018-05-31

Projekto pabaiga:

2022-05-31

Projekto koordinatorius:

Partneriai:

Nacionalinis egzaminų centras

Studijų kokybės vertinimo centras

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

Alytaus profesinio rengimo centras

Kauno informacinių technologijų mokykla

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno technikos profesinio mokymo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.