Pereiti į pagrindinį turinį

Projekto numeris:

2020-1-LT01-KA116-077773

Projekto pradžia:

2020-09-01

Projekto pabaiga:

2022-08-31

Projekto koordinatorius:

Kauno informacinių technologijų mokykla

Partneriai:

Vokietija,  Wisamar Bildungsgesellschaft Gemeinnutzige Gmbh

Čekija, Edumob S.R.O.

Malta, Paragon Limited

Italija,  Accademia Europea di Firenze

Slovėnija,  SiMO Experience, Zana Kukanja, s.p.

Ispanija, Sun Dreams Global S.L

Įgūdžių plėtra tarptautinėje aplinkoje

Projekto dalyviai

25 moksleiviai arba absolventai bei 6 moksleivius lydintys asmenys.

12 už profesinį mokymą atsakingų darbuotojų (bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, už tarptautinį mobilumą atsakingi koordinatoriai, administracines arba profesinio orientavimo funkcijas atliekantys darbuotojai ir t.t.) bei kiti darbuotojai, dalyvaujantys organizacijos strateginėje plėtroje.

Projekto santrauka

“Įgūdžių plėtra tarptautinėje aplinkoje” – tai Erasmus+ programos projektas profesinio mokymo mokinių ir personalo mobilumui, truksiantis 16 mėnesių, pradedant vykdyti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 25 profesinio mokymo moksleiviai bei 12 profesijos mokytojų vyks į priimančiąsias mokyklas, įmones ir organizacijas Ispanijoje, Vokietijoje, Italijoje, Maltoje, Slovėnijoje ir Čekijoje.

Pagrindinės projekto veiklos – tai pusantro mėnesio trukmės praktika įmonėse mokiniams bei savaitės trukmės mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas darbo stebėjimo principu.

Planuojami projekto rezultatai. Padidinta profesijos mokytojų kompetencija šiose srityse: pamokos planavimo, pasirengimo pamokai, mokymo diferencijavimo ir individualizavimo, mokinių vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos, mokymo priemonių panaudojimo, mokymo metodų taikymo. Stažuotė, tai galimybė atrasti naujų, populiarių darbo rinkoje kompiuterijos srities mokymo programų ar modulių. Kompetencijas patobulinę mokytojai, turės galimybę pasidalinti su kitais KITM profesijos mokytojais užsienio šalyse atrastomis ir taikytinomis idėjomis jų moduliuose, keičiant modulio turinį ar taikant įvairius metodus. Šie rezultatai teigiamai paveiks profesinį mokymą, kadangi gerinant mokymo procesą, gerėja ir kokybė. To pasekoje, didėja profesinio mokymo aktualumas bei patrauklumas. Atsižvelgiant į moksleivius, bus įgytos/patobulintos socialinės bei profesinės kompetencijos, reikalingos integruotis ne tik į darbo rinką, bet ir į visuomeninį gyvenimą.

Siekiant plėsti mokyklos tarptautinių partnerių tinklą, atlikę paiešką ir gavę rekomendacijas, pradedame bendradarbiauti su naujais partneriais iš Vokietijos, Italijos ir Čekijos.

Pirmumas bus teikiamas mažiau galimybių turintiems moksleiviams ir mokytojams bei mokyklos personalui, kurie iki šiol nėra dalyvavę tarptautinėse stažuotėse, yra svariu indėliu prisidėję prie bendruomeninio mokyklos gyvenimo, pasižymi pažangumu ir poreikiu tobulėti.

Erasmus+


Projekto numeris:

2020-1-LT01-KA116-077773

Projekto pradžia:

2020-09-01

Projekto pabaiga:

2022-08-31

Projekto koordinatorius:

Kauno informacinių technologijų mokykla

Partneriai:

Vokietija,  Wisamar Bildungsgesellschaft Gemeinnutzige Gmbh

Čekija, Edumob S.R.O.

Malta, Paragon Limited

Italija,  Accademia Europea di Firenze

Slovėnija,  SiMO Experience, Zana Kukanja, s.p.

Ispanija, Sun Dreams Global S.L